خلاصه

مدل : سرور

اولویت : زیاد

میزان دشواری : ساده

میانگین امتیاز : 86%


امتیاز های این گزارش چه معنی می دهند؟
پارامتر ها براساس تاثیر بر روی امتیاز کلی طبقه بندی می شوند.

بهینه سازی پارامتر های بالای لیست می تواند امتیاز کلی شما را بهبود بخشد.


تمامی توصیه های امکان اعمال به صفحه شما را ندارند.

توصیه ها به معنای عمومی، بهترین شیوه ها هستند، اما بعضی چیزها از کنترل شما (به عنوان مثال منابع خارجی) خارج می شوند یا ممکن است به صفحه شما اعمال نشوند.

آیا برای بهینه سازی کمک نیاز دارید؟

می توانید برای راهنمایی از توضیح هر پارامتر کمک بگیرید یا با کارشناسان ما در 3dots تماس بگیرید.

3dots

سرعت صفحه: فعال کردن فشرده سازی gzip

کلیات

با کاهش سایز فایل های فرستاده شده از طرف سرور می توانید سرعت انتقال فایل ها را به مرورگر خود بالا ببرید.

  • کاهش سایز صفحات تا 70%
  • افزایش سرعت صفحات
  • نسبت هزینه-سود : زیاد
  • دسترسی به فایل های .htaccess یا فایل های مدیریت سرور مورد نیاز است
توصیه ها
پارامتر های سرعت صفحه پارامتر های Yslow