امتیاز های این گزارش چه معنی می دهند؟
پارامتر ها براساس تاثیر بر روی امتیاز کلی طبقه بندی می شوند.

بهینه سازی پارامتر های بالای لیست می تواند امتیاز کلی شما را بهبود بخشد.


تمامی توصیه های امکان اعمال به صفحه شما را ندارند.

توصیه ها به معنای عمومی، بهترین شیوه ها هستند، اما بعضی چیزها از کنترل شما (به عنوان مثال منابع خارجی) خارج می شوند یا ممکن است به صفحه شما اعمال نشوند.

آیا برای بهینه سازی کمک نیاز دارید؟

می توانید برای راهنمایی از توضیح هر پارامتر کمک بگیرید یا با کارشناسان ما در 3dots تماس بگیرید.

3dots

امنیت صفحه: جلوگیری از X-powered-by در ریسپانس هدر

کلیات

در رسیپانس هدر ، وجود X-powered-by استاندارد نیست و معمولا توسط تکنولوژی هایی که در وب سایت استفاده شده اند به ریسپانس هدر اضافه می شود. مشکل وجود این هدر، اطلاع یافتن هکر ها از تکنولوژی مورد استفاده در وب سایت شما است، در نتیجه حک کردن سایت شما به مراتب برای آن ها راحت تر می شود.

توصیه ها
پارامتر های سرعت صفحه پارامتر های Yslow